Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smog a zdraví

Vliv znečištěného vzduchu na lidské zdraví je všeobecně známý. Víme, jaké toxické látky se v ovzduší nacházejí, jaké jsou jejich koncentrace, jaký je jejich původ i jak na nás působí. Ačkoli je znečištěné ovzduší ve městě přítomno prakticky každý den v roce, nejvíc si jej všímáme v období tzv. inverzí. Tento zvláštní klimatický jev nastává po chladných nocích, které podchladí zemských povrch a ten se nestihne během dne prohřát sluncem, jehož paprsky neproniknou přes hustou mlhu. Vlivem velkého teplotního rozdílu až 15°C dvou vrstev vzduchu (chladnější dole, teplejší nahoře) dochází k zastavení jeho proudění a tím ke znemožnění promíchávání vzdušných mas. To vede rychle k enormnímu nahromadění toxických látek v ovzduší města a vzniku tzv. smogu. Což je směs mlhy, drobných prachových částic (zvláště PM10) a toxických plynů (SO2, NOx, CO atd.). Přítomnost mlhy neovlivníme, přítomnost PM10 a toxických plynů však ano.

V našem městě působí dva typy smogu - jednomu říkáme losangeleský a druhému londýnský. Názvy nesou podle dvou světových metropolí, kde mají se smogem velké zkušenosti.

Losangeleský smog vzniká v létě a je založen na reakci slunečního záření s výfukovými plyny automobilů. Vlivem fotochemických reakcí dochází k tvorbě přízemního ozónu, jenž má toxické účinky. Tento ozón není přátelský, narozdíl od toho ve vyšších vrstvách atmosféry, který nás chrání před smrtelným kosmickým zářením. Součástí tohoto "letního smogu" jsou i mikroskopické prachové částice (PM10) nesoucí toxické látky až do plicních sklípků, kde je předávají přímo do krevního řečiště. Tento smog nelze vidět, a ačkoli na nás ve městě intenzivně působí za slunných letních dnů, uniká naší pozornosti. Může se projevovat formou únavy, sníženého soustředění, nebo u citlivějších osob i dýchacími problémy. Všem bez rozdílu pak oslabuje imunitu sliznic dýchacích cest a připravuje terén pro vstup různých bakteriálních infekcí a viróz. Skoro každý z nás jistě zažil nějakou tu nepříjemnou letní virózu nebo angínu.

Londýnský smog je viditelná "mlha" ve městě. Vyskytuje se u nás od podzimu do jara. Jeho vznik je naopak založen na nepřítomnosti slunečního záření, kterému v ohřívání povrchu brání inverze. Pro inverzní počasí jsou typické mlhy v nižších polohách a naopak slunečné počasí (a vyšší teploty) na horách. Londýnský typ smogu, který nás v Přerově trápí v chladnější polovině roku, je obzvlášť nebezpečný pro vysoké nahromadění toxických látek vč. PM10. Ani vysoké komíny teplárny a chemičky nedokáží překonat spodní inverzní vrstu a jejich emise (vznikající nečistoty) se spolu s výfukovými plyny hromadí v přízemních vrstvách a jako imise (působící nečistoty) nebezpečně ovlivňují naše zdraví.

 

hlasujte_v_ankete.jpg

 

Již neplatí, že na smogové situace jsou nejvíc citlivé děti a lidé s oběhovými a dýchacími potížemi. Když pomineme naši všeobecnou větší náchylnost k nemocem dýchacích cest (chřipky, angíny, záněty průdušek, aj.), je velmi varující skutečnost, že vlivem smogu oslabená imunita a současné dráždění dýchacích cest toxickými látkami vede ke vzniku astmatických záchvatů u jinak zdravých lidí (tedy ne na základě klasické alergické reakce).

Smog při delším účinku způsobuje vznik chronických onemocnění dýchacích cest a kardiovaskulárního systému, které zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života, značně omezují člověka v řadě činností, nezřídka vedou ke vzniku dalších onemocnění (vč. rakoviny) a poměrně často zkracují délku života. Dlouhodobé vystavení smogu zvyšuje i kojeneckou úmrtnost.

Ohrožen je tedy každý z nás i naši blízcí. Děti, rodiče, prarodiče. Přátelé i kolegové. Všichni lidé žijící, studující a pracující v Přerově. Proto vznikla kampaň "Dýchej v Přerově!", kvůli zdraví nás všech.

 

Doporučené odkazy:

Ochrana ovzduší v Přerově

Česká iniciativa pro astma

Koncentrace PM10 v ovzduší (ČR) 

Centrum dopravního výzkumu v Brně

 

 

ciste_nebe.png

 

  

Upozornění: Tento text není vědeckým pojednáním a proto je zjednodušen, aby byla problematika zpřístupněna co největšímu okruhu čtenářů. Pro podrobnější pojednání využijte odkazů, které jsou na našich stránkách k dispozici. Pokud nám chcete nějaký další odkaz doporučit, využijte náš VZKAZOVNÍK.